MEIE TEGEMISED

Avinurme kodutütarde ja noorkotkaste võistlused ja tulemused  2013/2014

7. 03.05.2014  Vabariiklik kodutütarde lakseorienteerumine Mõedakul.
Võistkonnas olid: Veronika Kaldma (7.kl), Helina Ärtis (10.kl) ja  Andra Kaldma (9.kl).  Tüdrukud saavutasid 7. koha.  Individuaalselt sai Veronika Kaldma I koha.
Lapsi juhendasid Avinurme kodutütarde rühma rühmavanem Virve Kaldma ja  Avinurme noorkotkaste rühmapealik Kaido Kaldma.
 
6. 25.-27.04.2014  Vabariiklik järgukatsete põhine kompleksvõistlus "Alati Valmis" noorkotkastele toimus Loksal.
Võistkonnas olid: Rait Kivi (9.kl) ja Laur Pärn (9.kl), saavutasid kokkuvõttes II koha.
 
5. 26.04.2014  X Kindral Tõnissoni rännak-jooks Pannjärvel.
Lastejooks 2 km :  Andra Kuusk (2.kl) - 4. koht ja  Anri Kaldma (2.kl) - III koht
Noortejooks 2 km :  Agneta Kaldma (4.kl) - 6. koht, Loore Pärn (4.kl) - 10. koht, Liidia Pärn (2.kl) - 11. koht ja Karin Kallavus (4.kl) - 12. koht
Rahvajooks 7,5 km : naised kuni 35.a. Veronika Kaldma (7.kl) - II koht
 
4. 16.02.2014  VIII Admiral Johan Pitka mälestusmatk.
Lapsed  kõndisid Jalgsemalt-Peetrisse, pikkus 20 km mööda asfaldteed. Sellest matkast võtsid osa: Veronika Kaldma (7.kl), Liis Renser (3.kl), Andra Kaldma (9.kl), Helina Ärtis (10.kl), Agneta Kaldma (4.kl), Karin Kallavus (4.kl), Saale Pärn (5.kl) ja Loore Pärn (4.kl).
 
3. 05.10.2013  Vabariiklik nooremate kodutütarde matkamäng Tallinnas.
Võistkonnas olid: Kätlin Kaarama (7.kl), Katrin Kaarama (5.kl), Karin Kallavus (4.kl) ja  Agneta Kaldma (4.kl), tüdrukud saavutasid 8. koha.
Lapsi juhendas Avinurme kodutütarde rühma rühmavanem Virve Kaldma.
 
2. 27.-29.09.2013  Vabariiklik noorkotkaste side- ja infovõistlus Jõgevamaal.
Võistkonnas olid: Rait Kivi (9.kl) ja Laur Pärn (9.kl), poisid saavutasid III koha.
 
1. 20.-22.09.2013  Vabariiklikud kodutütarde ja noorkotkaste sportmängud Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis.
Võistkonnas olid: Heilna Ärtis (10.kl), Andra Kaldma (9.kl), Veronika Kaldma (7.kl), Laur Pärn (9.kl) ja Rait Kivi (9.kl), lapsed saavutasid võrkpallis 4. koha, hüppenööris 7. koha, mälumängus 9.-11. koha, ergomeetris 6.-7. koha, korvpalli vabavisetes III koha ja kross-teate-takistusjooksus 4. koha, kokkuvõttes  10. koht.
 

ALGKLASSIDE EMAKEELENÄDAL 

10.-14.03.2014 toimus meie koolis 1.-4.klasside emakeelenädal. 
10.märtsi päevateemaks oli info otsimine. Igal õpilasel tuli leida iseseisvalt vastused kümnele küsimusele, mis puudutasid eesti kirjandust, kooli ajalugu ja silmaringi. Info otsimisel sai abiks kasutada raamatukogu, kooli infostende ja uste silte. 
Parimad ja kiiremad õige info leidjad olid 1.klassist Tambet Lepp, Riin Reisenbuk, Jegor Bubnov; 2.klassist Liisa Tooming, Liidia Pärn, Andra Kuusk; 3.klassist Tom Daniel Tikerperi, Mattias Madisson, Ken-Elian Bäärt; 4.klassist Anna-Maria Fjodorova, Karin Kallavus, Kenrih Korol, Matthias Jätsa.
11.märts oli etteütluse kirjutamise päev. Etteütluse kirjutamisel oli oluline õigesti ja ilusti emakeeles kirjutada. 
Parimad vigadeta ja ilusa käekirjaga etteütluse kirjutajad olid 1.klassist Riin Reisenbuk, Brandon Tamm, Tambet Lepp; 2.klassist Armin Luik, Markus Kaljujärv, Liisa Tooming; 3.klassist Triinu Pikas, Älis Ilves, Liis Renser; 4.klassist Mario Põld, Loore Pärn.
12.märtsi päevateemaks oli suuline väljendusoskus. Klasside segavõistkondadel tuli kehakeelt kasutades selgitada eesti vanasõnu ning rollimängudena esitada katkendeid tuntud muinasjuttudest. Loominguliste ülesannetega said kõik võistkonnad edukalt hakkama.
13.märtsil toimusid klassisisesed luulekonkursid. Peast tuli esitada vabalt valitud eesti autori vähemalt 8-realist luuletust. 
Parimad luuletuste esitajad olid 1.klassist Tambet Lepp, Brandon Tamm, Hendrik Tarum; 2.klassist Andra Kuusk, Heiko Ärtis, Matthias Mölder; 3.klassist Älis ILves, Triinu Pikas, Sven-Erik Zilinski; 4.klassist Mario Põld, Karin Kallavus, Loore Pärn, Kevin Vaher, Anna-Maria Fjodorova.
14.märtsil, emakeelepäeval, toimus kokkuvõtete tegemine nädalast ning iga päeva parimate autasustamine kiidukirjaga. Klasside parimad luuletuste esitajad esinesid oma luuletustega pidulikul aktusel.    

VASTLAPÄEV ILMA LUMETA 4. ja 5.märtsil tähistasime vastlapäeva, kuid sellel aastal siis ilma lumeta.  Korraldasime võimlemiskavade võistluse. Võisteldi kahes vanuserühmas. 5.-9.klass ja 10.-12.klass. Võistlus oli väga tasavägine ning žüriil oli väga raske valida parimaid.  Hinnati elementide rohkust ja  raskust ning muusikasse liikumist. Nooremas vanuserühmas tulid võitjaks 7.klassi neiud Katrin Leeben ja Kristiine Talirand.  Vanemas vanuserühmas võitsid 12.klassi neiud. 

Algklassidele toimus kolmapäeval võistkondlik  orienteerumisvõistlus . Iga võistkond sai  stardis omale  lehe, millel oli koolimajas asuva objekti pilt. Võistkond pidi selle koha leidma ning seal said nad mingi ülesande. Kui ülesanne täidetud, siis sai võistkond uue pildi ning pidi hakkama järgmist objekti otsima. Võistlus oli meie koolis uude ning pakkus õpilastele palju rõõmu. 
Võitjateks tulid: 
I koht : ken-Elian Bäärt, Jegor Bubnov, Johann Kõre, Liis Renser, Grete Niinepuu ja Sander Tooming
II koht: Aaron Alberi, Triinu Pikas, Allar Kaldma, Tambet Lepp ja Riin Reisenbuk.
III koht: Anri Kaldma, Matthias Mölder, Karin Kallavus, Gert Kallavus  ja Liisa Tooming.
Võistluste pildid  kodulehel albumis.
 
RAHATARKUSE  PÄEV
Reedel, 7.veebruaril käis meil külas meie kooli vilistlane Aivo Renser. Aivo töötab  SEB Panga Lõuna regiooni  erakliendi  suhete juhina. Meie kooli 9. Ja 12.klassile  viis Aivo Renser läbi rahatarkuse tunnid.  Tunnis arutleti kas on vaja pere eelarvet , kas jah või ei väikelaenule,  mis kohustused kaasnevad õppelaenuga, aja ja raha koostoost ehk investeerimisest.  Õpilased said näpunäiteid, kust saada infot  õppetoetuste , stipendiumite, panga teenuste kohta.
12.klassi Andra  tagasiside: Oli siiralt üllatunud, kui huvitav tund oli. Ma ei osanud ennem küll arvata, et meie peres kulub aastas nii palju raha ja kui palju oleks õigesti investeerimisel võimalik säästa.

Avinurme noored käisid taas Strasbourgis Euroscolal 

Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mille käigus kord kuus „mängivad” umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi saadiku tööst. Projektikonkurss Euroscolal osalemiseks lõppes sügisvaheajal, novembris kuulutas Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis välja võitjad. Meie esitasime projektiidee „Simulatsioonimàng Avinurme Gùmnaasiumi òpilasesinduse parlamendi valimised“. Strasbourgis, 23. jaanuaril  toimunud Euroscolal, kestis „tööpäev“ kaheksast hommikul kuueni õhtul. Päev Euroopa Parlamendi Louise Weiss hoones algas osavõtjate registreerimise ja päevapasside jagamisega. Pärast kerget hommikueinet ja mitmekeelsete töörühmade moodustamist juhatati osavõtjad suurde plenaaristungite saali, kus tutvustati Euroopa Parlamendi töö põhimõtteid, hääletussüsteemi ja ametnike igapäevast tegevust. Seejärel esitles iga delegatsiooni esindaja minuti jooksul oma kooli. Meil vòttis väljakutse vastu abiturient Kristina Akulits. 
Pärast lõunat toimus mälumäng Eurogame, kus eri rahvuste esindajatest komplekteeritud neljaliikmelistel võistkondadel tuli vastata testi vormis paarikümnele erinevates keeltes koostatud küsimusele. 
Sisulisem töö toimus pärast mälumängu komiteede ruumides, kus kuude töörühma jaotatud noored diskuteerisid Euroopa prioriteetide üle:
1. "KESKKOND JA TAASTUVENERGIA" Kuidas muuta käitumisharjumusi? Kuidas soodustada säästvat arengut?
2. "2014- TOIDURAISKAMISE VASTANE EUROOPA AASTA" Kuidas vähendada raisatava toidu hulka?
3. "TEABEVAHETUS JA KODANIKUAKTIIVSUS" Kas meedia soodustab demokraatlikku arutelu? Milliseid võimalusi ja probleeme põhjustab info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) areng
4. "EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED 2014.AASTAL" Kas valimisaktiivsus Euroopa Parlamendi valimistel mõjutab ELi institutsioonide õiguspädevust?
5. "EUROOPA TULEVIK" Kuidas muuta Euroopat Sinu ideaalidele vastavaks?
6. "NOORTE TÖÖHÕIVE" Mida peaks Euroopa Liit tegema noorte tööhõive parandamiseks?
 
Osalejate muljed:
Merit Mölder: „ Reis oli super! Euroscolal kuulusin komisjoni EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED 2014. AASTAL. Tegime ettepaneku  suurendada noorte teadvust Euroopa Parlamendi ja valimiste kohta õpetades seda neile juba koolis. Tegime ka ettepaneku rääkida ja reklaamida valimisi enam meediast, et inimesed saaksid rohkem infot kandidaatide kohta ja valiksid teadlikult.“
 
Tanel Paas: „Kuulusin komisjoni TEABEVAHETUS JA KODANIKUAKTIIVSUS. Meie töörühma üheks ettepanekuks oli näiteks kontrollgruppide loomine, kes kontrollib meedias kajastuvaid uudiseid, et ei levitataks valet informatsiooni.
Reis meeldis mulle väga, sest külastasin europarlamenti, sain ülevaate seal toimuvast ning saadikute tööst. Linnaekskursioonidel tutvusin paljude erinevate kultuurimälestistega, väga võimsa mulje jättis europarlamendi hoone ning Main Toweri vaateplatvormi külastamine. Reis avardas minu silmaringi ning sain praktiseerida oma inglise keelseid oskusi.“
 
Kerli Nool: „Kogesin seda, et tegelikult on kõik maailma inimesed ju sarnased ja ei tasuks karta suhtlemist võõramaalastega, sest see ju ainult arendab. Tegelikult sain aru ka sellest, kui tähtis on inglise keel.  Super reis oli, jääb kauaks meelde.“
 
Hanna-Liisa Roone: „Parlamendis kuulusin gruppi, mille teemaks oli KESKKOND JA TAASTUVENERGIA. Arutelusse tulid näiteks elektriautode kasutamine, kilekottide asendamine paberkottidega,  ühistranspordi kasutamine ja selle pileti hind.“
Iga töörühm valis esimehe ja protokollija, kes lõppistungil keskustelude tulemusel sündinud raporti plenaarsaalis ette kandsid. 
Päev lõppes pidulikult hümni laulmisega. Iga osaleja lahkust Euroscolalt oma muljete ja elamustega. 
 
Kris Ilves: „ Kogesin ja sain mingil määral teada, kui raske ja keeruline ning samas
ka huvitav on poliitikute elu.“
 
Tàname Euroopa Parlamendi Eesti Bùroo koordinaator Jana Takelit ja reisikorraldajat Kirsti Tuisku vàga meeldiva koostòò eest. 
 
Euroscola projektijuhid 
AG huvijuht Marika Schasmin
ajalooõpetaja Maive Tooming 

JÕULULAAT.

Sellel aastal oli meie jõululaada teemaks : „Taaskasutus“. Inspiratsiooni saime projektist „Säästlikkus kui elustiil“. Pidasime õpilasesinduses nõu ning leidsime, et  taaskasutus on täitsa hea idee. Panime kuulutused välja ning tegime klassides reklaami. Natuke ikka muretsesime ka , kas selline ettevõtmine õnnestub.   Läbirääkimistel juhtkonnaga selgus, et Avinurme valla ujula  on nõus välja panema auhinna kõige originaalsemale esemele. 
Suur oli meie üllatus,  kui jõululaat toimus ning enamus müüdavaid esemeid olidki taaskasutus esemed. Näiteks oli valmistatud prossid vanadest jope lukkudest, vanadest purkidest olid tehtud kohvi säilitus purgid,   vanadest küünlajuppidest  sulatatud uued küünlad ja palju muud.
Kuna tooteid oli nii palju, siis otsustasime välja anda kolm auhinda. Auhindadeks olid ujula kinkekaardid. Kinkekaardid said: Gerda-Liisa Rosar, 11.klass ning õpetaja Janne Juuse.

 

Suur tänu kõigile osalejatele ja auhinna välja pannud Avinurme ujulale!

Infomessil“TEEVIIT“

29.novembril käisime Tallinnas infomessil. Osalesid 9., 11. Ja 12.klassi õpilased. 
Infomessile tulid kaasa need, kellel on huvi õppimise vastu, kes on huvitatud erinevatest koolitustest, täiend- ja ümberõppevõimalustest või karjääriplaneerimisest, kes tahtsid  rohkem teada õppimise või töötamise kohta välismaal ning kes olid huvitatud õpilasvahetustest, vabatahtlikust tööst, erinevatest vaba aja veetmise võimalustest, tööturuvõimalustest ja kõigest, mis puudutab tulevase elu planeerimist.
Peale infomessi läksime külla oma sõpradele Radisson BLU hotelli, kus ootas meid lõunasöök ning toimus ka karjäärinõustamine. Personalijuht,  toitlustusjuht ja peadirektor andsid ülevaate oma karjäärikäigust, selgitasid , kui oluline on õppida ning panid kõigile südamele, et oma unistused tuleb ellu viia.

Selgusid Avinurme Gümnaasiumi 2013/2014 õppeaasta mälumängu II mängu võitjad

I koht. PENTA
Koosseisus Hanna-Liisa Roone, Olev Paju, Anneli Järvela, Kristiina Akulitš, Tanel Tooming
 
II koht. LEGEND
Koosseisus Margus Saldre, Katrin Leeben, Silver Kuusk, Kerli Nool, Hanno Tooming
 
III koht. KRAMM
Koosseisus Maiu Talirand, Kati Ambos, Rebecka Herzmann, Merit Mölder, Andra Tamm

Üldarvestuses said õpetajad (koosseisus Urve Tooming, Piia Karelsohn, Janne Juuse, Marika Schasmin, vilistlased Heino Pärn ja Mait Roosvalt) I koha, kuid nemad arvestusse ei lähe.

II mängu küsimusi ja vastuseid, võistkondade koosseise ja hetkeseisu vt siit.

 

Selgusid Avinurme Gümnaasiumi 2013/2014 õppeaasta mälumängu I mängu võitjad

I koht. SOKK
Koosseisus Andra Leetberg, Kerstin Kõrv, Markus Mölder, Tom Kaldre, Karl Kask
 
II koht. PENTA
Koosseisus Hanna-Liisa Roone, Olev Paju, Anneli Järvela, Kristiina Akulitš, Tanel Tooming
 
III-4. koht. Pesumasin
Koosseisus Marko Malberg, Helina Karo, Sander Kirss, Kauno-Taurih Pärn, Heiko Ploom
 
III-4. koht. KRAMM
Koosseisus Maiu Talirand, Kati Ambos, Rebecka Herzmann, Merit Mölder, Andra Tamm

Üldarvestuses said õpetajad (koosseisus Urve Tooming, Piia Karelsohn, Janne Juuse, Marika Schasmin, Rein Leichter, Mari-Liis Renser, Mare Russak, Alli Kaarama, Ene Lüüs) II koha, kuid nemad arvestusse ei lähe.

I mängu küsimusi ja vastuseid, võistkondade koosseise ja hetkeseisu vt siit.

 

Väljasõit Kohtla Kaevandusparki

26.septembril veitsid 9.-12.klass väga sisuka päeva Kohtla Kaevanduspargis. Kohale jõudes jagati meid gruppidesse. Kõikidel gruppidel olid samad tegevused, ainult erinevas järjekorras. Päevakavas olid: närvekõdistav maasturisafari, muuseumikülastus, matk ning muidugi ei puudunud ka ekskursioon vanadesse kaevanduskäikudesse. Väljasõit oli väga tore ja sisukas. Sagedamini võiks selliseid väljasõite ette võtta, kuna need toovad kooliellu palju vaheldust.

Kristin ja Kerli

 

Projekt "Säästlikkus kui elustiil" 

Avinurme Gümnaasiumi 13- 16 aastased noored osalevad Sillamäe Lastekaitseühingu algatatud projektis.

Projekti peaeesmärgiks on luua olemasoleva inglise programmi põhjal Eesti oludele vastav säästlikku elustiili propageeriv programm alaeesmärkidega:   

1) Muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. 

2) Edendada võetude kohustuste kirjalikku ülestähendamise läbi nn lifestyle contract'i 

3) Näidata noortele, et nad saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili ja valikute kaudu.  

 

Projekt võtab aluseks jätkusuutliku arengu põhimõtted kui keskendub üksikisikule, lähtudes põhimõttest, et iga üksikisik saab muuta planeedi elukäiku. Noorena loodud jätkusuutliku (säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus.

Tegemist on 13-16 aastastele otseselt individuaalsete käitumisharjumuste käsitlemisele suunatud töötubadega, mille jooksul jagatakse üldinformatsiooni säästliku elustiili olemusest ja praktiseerimisest ja viiakse läbi käitumise mõjutamisele suunatud interaktiivseid harjutusi. Olulise osana järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle contract, mis koostöös kooli õpetajaga kogutakse hiljem kokku, ning selle kaudu saab hinnata töötoa tegelikku mõju noortele. Tegemist on kirjaliku nn elustiili lepinguga, mille eesmärgiks on, et õpilased võtaksid endale kohustuse oma käitumist muuta ja seeläbi saaksid ka säästlikust elustiilist konkreetset kogemust. Leping koosneb kahest osast. Esmases järjekorras vastavad osalejad küsimustele sellest vaatenurgast, et mida ja kui palju nad hetkel säästliku elustiili elamiseks ära teevad. Seejärel iga õpilane võtab endale konkreetsed kohustused valdkondades, kus ta saaks midagi paremini teha ja teeb nelja nädala jooksul ülestähendusi.     

Projektiga saab lähemalt tutvuda aadressil www.sscw.ee