Avinurme Gümnaasiumi 2.-9.klassidesse sisseastumiseks võetakse suveperioodil vastu avaldusi ja dokumente pärast eelneva klassi lõpetamist. Avaldusi ja dokumente saab edastada kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee kuni 13.augustini 2021. Kooli kantseleis saab esitada dokumente juunis peale eelneva klassi lõpetamist ning augustis kuni 13.augustini 2021. 

2.-9.klassi sisseastumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus - LINK  
2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia
3) eelmise klassi klassitunnistuse koopia
4) väljavõte õpilasraamatust
5) 1 foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile)
Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaart, mille väljastab eelmise kooli kooliõde või perearst.  

Lisaküsimused ja info seoses kooli sisseastumisega: 
tel 5332 0425 või urve.tooming@avinurme.edu.ee (direktor Urve Tooming), 
tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)