Õppetöö korraldus Avinurme Gümnaasiumis 14.-22.12.2020

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 10.12.2020 otsusest toimub õppetöö Avinurme Gümnaasiumi kõikides klassides alates 14.detsembrist kuni 22.detsembrini distantsilt. Distantsõppe raames antakse esimeseks õppenädalaks (14.-18.dets) iga klassi õpilasele maksimaalselt viis nädalaülesannet, millega õpilane tegeleb nädala jooksul kodus. 21.-22.detsembriks on planeeritud jõuluteemalised loovtegevused. Teave õppeülesannete- ja tegevuste kohta edastatakse 11.detsembril kõikidele õpilastele ja lapsevanematele Ekooli vahendusel.  

Kooli tulevad 14.-18.12.2020 ainult need õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid, õpetajate hinnangul lisakonsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet. Koolis toimuvaks õppeks määratakse õpilasele individuaalne õppeaeg, mis ei ole seotud tunniplaaniga ning millest teavitatakse lapsevanemat nii Ekooli vahendusel kui ka personaalselt telefoni teel.

Küsimuste korral seoses õppetööga alates 14.12.2020 palume pöörduda koolijuhi või õppejuhi poole!    

Koolivaheaeg on alates 23.detsembrist 2020 kuni 10.jaanuarini 2021. Kooli tuleme 11.jaanuaril 2021 ning jätkub tavapärane õpe juhul kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.

 

DETSEMBER

9.dets - Abiturientide pühadekohvik

11.dets - 10.klassi pühadekohvik

14.dets - 22.dets - Õppe toimumine distantsilt

 

NOVEMBER

4.nov - Ennastjuhtiva õppija päev

10.nov- Mardipäeva tähistamine

10.-11.nov - Koolisisesed matemaatikavõistlused NUPUTA

12.nov - 5.-9.klassi õpilased torupillikontserdil 

23.-25.nov - Jõuluinglite valmistamise töötoad
25.nov - Kadripäeva tähistamine

27.nov- Koolisisene matemaatikaolümpiaad
30.nov - Advendihommik
 

OKTOOBER

1.okt - Muusikapäev
2.okt - Ülekooliline liikumispäev
5.okt- Õpetajate päeva tähistamine
9.okt- Kastanimunade koksimise võistlus
9.okt- 1.-4.klasside õppekäik "Avastusõpe looduses"
16.okt- 10.klassi matriklihommik

6.ja 7.klasside õppekäik Piusa looduskaitsealal
31.okt- Halloweeni tähistamine

SEPTEMBER

TV 10 Olümpiastarti
21.-25.sept - Teadlaste Öö Nädal
21.-25.sept- Rebaste nädal
21.-25.sept - Viskemäng "Kubo" mängimine
22.sept - Lasteetenduse "Kulplased" külastus
24.sept - Jõgevamaa Noorte Sügisjooksukross
25.sept- Euroopa keeltepäeva tähistamine keeltekohvikutega