Avinurme Gümnaasiumi spordihoone sisekorra eeskiri

1. Avinurme Gümnaasiumi spordihoone on avatud

E, T, K, R kell 17.00-21.00         

Spordihoone lahtioleku aega pikendatakse saalikasutuse ettetellimuste puhul.
Riigipühadel on spordihoone suletud.

2. Spordisaali kord
2.1. Treenerid, õpetajad või teised juhendavad isikud on kohustatud tutvustama oma treening-rühmale sisekorra eeskirja ja vastutavad selle täitmise eest.
2.2. Spordisaalis võib harjutada ainult  sportlikes riietes ja puhastes sisejalanõudes.
2.3. Spordisaali mitte tuua toitu, samuti klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
2.4. Spordisaali, inventariruumi, riietusruumi ja jõusaali uksed avab spordihoone administraator/ teenindaja.
2.5. Peale treeningtunni lõppemist on treenerid, õpetajad ja teised juhendajad kohustatud kontrollima üle spordisaali korrasoleku, sulgema aknad, lülitama välja valgustuse. Samuti üle kontrollima treening-rühma kasutuses olnud riietus- ja duširuumi.
2.6. Kõik spordisaalis toimuvad treeningtunnid ja võistlused registreeritakse treeningu või võistluse läbiviimise eest vastutava isiku või spordihoone administraator/teenindaja poolt.
2.7. Purunenud või kaotatud asjade eest tuleb maksta kahjutasu.

3. Spordisaali ja jõusaali kasutamise tingimused
3.1. Saale võivad kasutada treeningrühmad, huvigrupid ja üksikisikud vastavalt ettetellitud saalikasutuse aegadele ja väljatöötatud hinnakirjale.
3.2. Alla 14. aastaseid lapsi lubatakse jõusaali ainult tema eest vastutava isikuga, kes on vähemalt 21 aastat vana.
3.3. Laste treeningrühmasid lubatakse saali ainult treeneri või õpetaja  kohalolekul.
3.4. Treener, õpetaja või juhendaja peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena, olles veendunud, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud, kasutatud inventar omal kohal.

4. Riietus- ja duširuumide kasutamine.
4.1. Riietus- ja duširuumide kasutamine kuulub treeningsaalide kasutamise hinna sisse.

5. Võistlused ja üritused.
5.1. Võistluste ja ürituste läbiviimiseks sõlmivad korraldaja ja spordihoone valdaja kahepoolse kirjaliku kokkulepe ruumide kasutamise ja aja kohta ning tasumise viisi.
5.2. Võistluste ja ürituste korraldaja vastutab ürituse ajal korra eest ning hüvitab tema süül tekkinud materiaalse kahju.

6. Muu
6.1. Spordihoone sisekorra eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile kasutajatele ja külalistele.