JAANUAR, 2023

3.jaanuar - Õpetajate koostööpäev

9.jaanuar -  Algklasside õppepäev Tormas asuvas Talvekülas

17.jaanuar - Bioloogia olümpiaadi koolivoor

19.-20.jaanuar - Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi 1.voorus osalemine 

20.jaanuar - Võrkpallivõistlus õpilased vs õpetajad ja vilistlased

23.jaanuar - Tehnoloogia kursusetööde kaitsmine

25.jaanuar - Inglise keele piirkondlikul olümpiaadil osalemine

25.jaanuar- Algas kooliolümpiamängude ettevalmistav periood

26.jaanuar - Keemia piirkondlikul olümpiaadil osalemine 

30.jaanuar - Eesti kirjanduse päeva tähistamine

31.jaanuar - Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus osalemine

DETSEMBER, 2022

14.detsember - 9.klassi õppepäev Tartu Ülikooli Uurimislaboris

16.detsember - Jõululaat

20.detsember - 5.-8.klasside jõulupidu ja 1.-12.klasside päevakava

21.detsember - 1.-4.klasside jõulupidu, 9.-12.klasside jõulupidu ja 1.-12.klasside päevakava

Õpilastööde näitus koostöös raamatukoguga

 

NOVEMBER, 2022

2.november - 4.klassi õppekäik Tõravere Observatooriumi

9.november - Lahe Geograafiatund 7.-12.klassides

9.november - Inglise keele koolisisene olümpiaad 6.-9.klassi õpilastele

9.november - Mardipäeva tähistamine algklassides

10.november - Algklasside sportlik isadepäev

14.-18.november - A.S. Puškinile pühendatud üritus

23.-27.november - 10.-12.klassi õppekäik Euroscola programmi raames Strasbourgi Euroopa Parlamenti

25.november - Kadripäeva tähistamine algklassides

28.november - I advendi tähistamine

28.november - 3.kooliastme õppekäik Rakvere Teatrisse

30.november - Piirkondlikul lingvistikaolümpiaadil osalemine

 

OKTOOBER, 2022

3.oktoober - Saksamaa taasühinemise tähistamine saksa keele tundides

5.oktoober - Õpetajate päeva tähistamine

7.oktoober - Ülekooliline liikumispäev

10.oktoober - 6.klassi KIK õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

14.oktoober - Kastanimunade koksimise võistlus

17.-21.oktoober - Rebaste nädal

20.oktoober - Kohtumine Epp Petronega

17.-21.oktoober - Matemaatika nädal

21.oktoober - Matriklihommik gümnaasiumiastmele

31.oktoober - Halloweeni tähistamine ja aardejaht

 

SEPTEMBER, 2022

2.september - Kohtumine kirjanik Anti Saarega

6.september - 3.klassi KIK õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

7.september - 4.klassi KIK õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

8.september - 5.klassi KIK õppekäik Iisaku Looduskeskusesse

14.september - 1.-4.klasside teatrikülastus, Rakvere Teatri etendus "Sirli, Siim ja saladused"

26.september - Euroopa Keeltepäeva tähistamine

26.- 30.september - Teadlaste Öö Nädal

28.september - AG lastevanemate üldkoosolek

29.september - Koolikontsert "Tik-Tok LIVE ehk Brassical tuleb taas!"