SEPTEMBER, 2021

1.september - Õppeaasta avaaktus

8.september - Ettevõtlusmäng "Ärilahing"

15.september - Kergejõustiku 4-võistlus Jõgeval

20.-24.september - AG Teadlaste Öö Nädal

24.september - Jooksukross Jõgeval

26.september - Euroopa Keeltepäeva tähistamine

28.september - Loodushommik 5.-7.klassile- Räägime metsloomadest

29.september - Lastevanemate üldkoosolek veebi vahendusel

OKTOOBER, 2021 

1.oktoober - Muusikapäeva tähistamine - koolikontsert

5.oktoober - Õpetajate päeva tähistamine

7.oktoober - Kastanimunade koksimise võistlus

8.oktoober - Projektipäev- liikumispäev AG 101

18.-22.oktoober - Rebaste nädal

22.oktoober - Matriklihommik

21.-23.oktoober - AG õpihuvilaager "Rakett69

NOVEMBER, 2021

1.november - TÜ Teaduskooli füüsika õpikoda gümnaasiumiastmele

3.november - Tagasi Kooli programmi külalistunnid 

5.november - KIK õppekäik Võrtsjärve õppekeskuse järvemuuseumisse 7.-8.klassi õpilastele

10.november - Karjäärinõustamine 8.-9., 11.-12.klassi õpilastele

11.november - Algklasside sportlik isadepäev

12.november - Koolikontsert- muusikatund Tanja ja Mihkliga

15.november - KIK õppekäik Seljamäe matkarajale 5.-6.klassi õpilastele 

15.november - TÜ Teaduskooli füüsika õpikoda gümnaasiumiastmele

23.november - KIK õppekäik Tartu Loodusmuuseumisse 9.klassi õpilastele

25.november - Algklasside temaatiline karneval

29.november - Advendihommik

DETSEMBER, 2021

1.detsember - KIK õppekäik Eesti Kaevandusmuuseumisse 1.-4.klassi õpilastele

3.detsember - 7.-12.klassi õpilaste osalemine Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavas riiklikus uuringus

9.detsember - 1.-4.klassi õpilaste Rakvere Teatri jõuluetenduse ühiskülastus 

13.detsember - TÜ Teaduskooli füüsika õpikoda gümnaasiumiastmele

17.detsember - 9.-12.klassi õpilaste jõulupidu

21.detsember - 1.-4.klassi õpilaste jõulupidu 

21.detsember - 5.-8.klassi õpilaste jõulupidu

JAANUAR, 2022

19.jaanuar - Ajaloo piirkondlikul e-olümpiaadil osalemine

20.jaanuar - E-kõrghariduspäev 11.-12.klassi õpilastele

31.jaanuar - Tartu Ülikooli Teaduskooli füüsika õpikoda 

VEEBRUAR, 2022

1.veebruar - Emakeele piirkondlikul e-olümpiaadil osalemine

8.veebruar - Turvalise interneti päev

11.veebruar - Tehnoloogiakursuse lõputööde kaitsmine

14.veebruar - Sõbrapäev

14.-18.veebruar - Stiilinädal

15.veebruar - Geograafia piirkondlikul e-olümpiaadil osalemine

16.veebruar - Sõbranädala kohvik

22.veebruar - Viktoriin "Eesti Vabariik 104" 5.-8.klassile

23.veebruar - Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus

25.veebruar - Ülekooliline projektipäev

MÄRTS, 2022

10.märts - Osalemine IEA rahvusvahelises kodanikuhariduse uuringus

14.-18.märts - Emakeelenädala tähistamine

14.-18.märts - Võõrkeelte nädala tähistamine 

14.märts - Transpordiameti riskivältimise koolitus 8.-9.klassi õpilastele

15.märts - Tartu Ülikooli Teaduskooli füüsika õpikoda

16.märts - Õpilasesinduse korraldatud sportlik õppepäev Mõedaku Puhkekeskuses 

17.märts - Rahvusvaheline matemaatika võistlusmäng KÄNGURU 2022 

25.märts - Bioloogia piirkondlikul e-olümpiaadil osalemine

31.märts - NUPUTA võistlusel osalemine

APRILL, 2022

1.-22.aprill - Tervisekuu tegevused

4.-8.aprill - Lahtiste uste nädal AG lapsevanematele

4.aprill - Tartu ülikooli Teaduskooli füüsika õpikoda

8.aprill - 10.-12.klassi kohtumine AG vilistlasega

14.aprill - Lahtiste uste päev huvilistele teistest koolidest

18.aprill - Riigikaitseõpetuse valikkursuse õpilaste õppekäik

18.-22.aprill - Algklasside õuemängude nädal

21.aprill - 12.klassi tutipäev ja viimase koolikella aktus 

22.aprill - Sammume vaheajale vastu kooli sünnipäeva terviseretkega!