Kaiel Altpere

õppenõukogu ja põhikooli õpetajate esindaja

kaiel.altpere@avinurme.edu.ee

Kristi Lõbu

õppenõukogu ja gümnaasiumi õpetajate esindaja

kristi.lobu@avinurme.edu.ee

Martin Lepp

õpilasesinduse esindaja

martin.lepp@avinurme.edu.ee

Ants Rummel

koolipidaja esindaja

ants.rummel@mustvee.ee

Natali Strauss

gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

natalistrauss83@gmail.com

Marge Pärn

põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu esinaine

marge@alfrina.ee

Karit Tuusula Mölder

vilistlaste esindaja, hoolekogu aseesinaine

karittuusula@gmail.com

Heli Habakuk

põhikooli õpilaste vanemate esindaja

maamaitse@gmail.com

Eveli Tooming

kooli toetavate organisatsioonide esindaja

eveli@strauss.ee

Viivika Madisson

gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

viivuka.madisson@mail.ee

Jan Joonatan Tikerperi

põhikooli õpilaste esindaja jan.joonatan.tikerperi@avinurme.edu.ee