Sotsiaalpedagoog  Kristina Pikas    kristina.pikas@avinurme.edu.ee, tel 5590 5849
 
Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on ära hoida ja leevendada erinevate sotsiaalprobleemide teket koolis. Vajadusel loob sotsiaalpedagoog võrgustiku, kuhu võivad olla kaasatud lapsevanemad, õpetajad, sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei ning muude ametkondade esindajad. 
 
Sotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt koolikohustuse ja kodukorra täitmise eirajatega, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ja nende lähikonnaga, vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega, õpilaste, lastevanemate ning õpetajate nõustamisega sotsiaalsetes küsimustes ning karjäärinõustamisega. Sotsiaalpedagoog toetab ja nõustab õpilasi sotsiaalse toimetuleku probleemide korral ning aitab keerulisi olukordi analüüsida ja neile lahendusi leida.

Vastuvõtuajad:
KOLMAPÄEV 14.00 - 17.00
REEDE 08.00 - 12.00

Vestlusaega saab eelnevalt kokku leppida suuliselt, meili või telefoni teel.

Muud päevad ja kellaajad kokkuleppel.