Kristina Pikas 

inimeseõpetus, uurimistöö alused, majandus- ja ettevõtlusõpetus

kristina.pikas@avinurme.edu.ee

Triin Muna

klassiõpetaja, matemaatika

triin.muna@avinurme.edu.ee 

Daisi Mäeots 

klassiõpetaja

daisi.maeots@avinurme.edu.ee

Elle Jürjev 

klassiõpetaja, õpiabi

elle.jyrjev@avinurme.edu.ee

Alli Kaarama 

matemaatika, füüsika

alli.kaarama@avinurme.edu.ee

Ülle Vaher 

vene keel

ylle.vaher@avinurme.edu.ee

Mari Pärn

inglise keel

mari.parn@avinurme.edu.ee

Liina Karo

saksa keel, inglise keel

liina.karo@avinurme.edu.ee

Krista Kallavus 

inglise keel

krista.kallavus@avinurme.edu.ee

Maive Tooming 

ajalugu, ühiskonnaõpetus

maive.tooming@gmail.com

Mare Allikas 

bioloogia

mare.allikas@avinurme.edu.ee

Aili Rohtla

käsitöö ja kodundus

aili.rohtla@avinurme.edu.ee

Liis Renser

keemia, informaatika

liis.renser@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

geograafia, füüsika, majandusõpetus,  loodusõpetus,  kunstiõpetus

mari-liis.renser@avinurme.edu.ee

Richard Sepajõe

kirjandus

richard.sepajoe@avinurme.edu.ee

Kaiel Altpere

klassiõpetaja, õpiabi, eesti keel

kaiel.altpere@avinurme.edu.ee

Mart Sepp 

autoõpetus

mart.sepp@avinurme.edu.ee

Heli Ambos

kehaline kasvatus

heli.ambos@avinurme.edu.ee

Lii Karro

muusikaõpetus

lii.karro@avinurme.edu.ee

Kristi Lõbu

inglise keel

kristi.lobu@avinurme.edu.ee

Janek Romanovitš

robootika, meediaõpetus

janek.romanovits@avinurme.edu.ee

Malle Kuusk

eripedagoog-logopeed, lihtsustatud õppekavaga klassi õpetaja

malle.kuusk@avinurme.edu.ee

Rein Leichter

töö- ja tehnoloogiaõpetus

rein.leichter@avinurme.edu.ee

Saale Kivi

eesti keel

saale.kivi@avinurme.edu.ee

Aivar Saarela

informaatika

aivar.saarela@avinurme.edu.ee

Maria Kruup

eripedagoog, lihtsustatud õppekavaga klassi õpetaja

maria.kruup@avinurme.edu.ee

Kaido Kaldma

riigikaitse

kaido.kaldma@avinurme.edu.ee

Vallo Väljaots

 kehaline kasvatus

vallo.valjaots@avinurme.edu.ee
Janne Juuse  tugipedagoog  janne.juuse@avinurme.edu.ee