Avinurme Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest Eesti ja Euroopa Liidu õigusnormidest. 
Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja kord Avinurme Gümnaasiumis on kättesaadav SIIN

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab andmekaitsespetsialist Mari-Liis Renser (mari-liis.renser@avinurme.edu.ee)