Avinurme Gümnaasiumi 2.-9.klassidesse sisseastumiseks võetakse suveperioodil vastu avaldusi ja dokumente pärast eelneva klassi lõpetamist. Avaldusi ja dokumente saab edastada kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee kuni 15.augustini 2022. Kooli kantseleis saab esitada dokumente juunis peale eelneva klassi lõpetamist ning augustis kuni 15.augustini 2022. 

11.ja 12.klassi võetakse õpilasi vastu õppekava sobivusel. Nimetatud klassidesse sisseastujatel palume ühendust võtta õppejuhiga.  

2.-9.klassi sisseastumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus - LINK 

2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia

3) eelmise klassi klassitunnistuse koopia

4) väljavõte õpilasraamatust

5) 1 foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile)

Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaart, mille väljastab eelmise kooli kooliõde või perearst.  

 

Lisaküsimused ja info seoses kooli sisseastumisega: 

tel 5332 0425 või urve.tooming@avinurme.edu.ee (direktor Urve Tooming), 

tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)