JÄRELTUND 2021/2022 õppeaastal

Põhikooli 5.-9.klassides ja gümnaasiumiastmes sooritatakse kirjalikke järeltöid (ebaõnnestunud tööd, puudumiste tõttu tegemata tööd) järeltunnis. Järeltunnis osalemiseks tuleb eelnevalt õpetaja kaasabil või iseseisvalt omandamata teemadega tegeleda, vajadusel osaleda ainekonsultatsioonides. Järeltunnis toimub ainult kirjalike tegemata või ebaõnnestunud tööde sooritamine.   
5.-9.klasside ning 11. ja 12.klasside järeltund toimub igal kolmapäeval 7.tunni ajal kabinetis 211 ning 10.klassile igal reedel 6.tunni ajal kabinetis 224. Järeltööle registreeruma peab 5.-9.klassi ja 11.-12.klassi õpilane esmaspäeva õhtuks hiljemalt 23.00; 10.klassi õpilane hiljemalt kolmapäeva õhtuks 23.00. Kokkuleppel aineõpetaja ja õppejuhiga võib registreeruda ka peale eelpool nimetatud tähtaega. 
Lisaks järeltunnile saab kirjalikke töid järelvastamas käia muul ajal peale tunde kokkuleppel aineõpetaja või õppejuhiga. 

Järeltööle registreerumise LINK