JÄRELTUND 2022/2023 õppeaastal

Põhikooli 5.-9.klassides ja gümnaasiumiastmes sooritatakse kirjalikke järeltöid (ebaõnnestunud tööd, puudumiste tõttu tegemata tööd) järeltunnis. Järeltunnis osalemiseks tuleb eelnevalt õpetaja kaasabil või iseseisvalt omandamata teemadega tegeleda, vajadusel osaleda ainekonsultatsioonides. Järeltunnis toimub ainult kirjalike tegemata või ebaõnnestunud tööde sooritamine.   


5.-12.klasside järeltund toimub igal neljapäeval 7.tunni ajal kabinetis 211.

Järeltööle registreeruma peab õpilane hiljemalt teisipäeva õhtuks kell 22.00.

Kokkuleppel aineõpetaja ja õppejuhiga võib registreeruda ka peale eelpool nimetatud tähtaega. 


Lisaks järeltunnile saab kirjalikke töid järelvastamas käia muul ajal peale tunde kokkuleppel aineõpetaja või õppejuhiga. 

Järeltööle registreerumise LINK