Põhikooli 5.-9.klassides ja gümnaasiumiastmes sooritatakse kirjalikke järeltöid (ebaõnnestunud tööd, puudumiste tõttu tegemata tööd) järeltunnis.
5.-9.klasside järeltund toimub igal kolmapäeval 7.tunni ajal kabinetis 211. Järeltööle registreeruma peab esmaspäeva õhtuks hiljemalt 23.00. Kokkuleppel aineõpetaja ja õppejuhiga võib registreeruda ka peale esmaspäeva. 
Järeltunnid gümnaasiumiastmele toimuvad järgnevalt: 10.klassile teisipäeviti 7.tunni ajal (kabinet 224), 11.klassile esmaspäeviti 7.tunni ajal (kabinet 202); 12.klassile esmaspäeviti 7.tunni ajal (kabinet 202) ja teisipäeviti 7.tunni ajal (kabinet 224). Järeltööle registreeruma peab 10.-12.klassides neljapäeva õhtuks hiljemalt 23.00.  Kokkuleppel aineõpetaja ja õppejuhiga võib registreeruda ka peale neljapäeva.

Järeltööle registreerumise LINK