Meie kooli 7.-12.klassi õpilased osalevad Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavas riiklikus uuringus  "HIV teemaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas 2021“. Uuring viiakse läbi koolis kohapeal ühe õppetunni raames. Küsitleja tuleb kokkulepitud ajal kooli, tutvustab lühidalt uuringut ning viibib küsimustiku täitmise juures. Küsitlus on anonüümne. Enne küsitluse läbiviimist tuleb küsitletavate klasside õpilaste lapsevanemaid küsitlusest teavitada. Kõikidele 7.-12.klassi vanematele ja õpilastele on läbi ekooli vestluste alajaotuse saadetud uuringu info ja lapsevanema teavitus. 

Uuringu läbiviimise ajad meie koolis:

3.detsember, reede- 2.tunni ajal- 10., 11., 12.klassid; 3.tunni ajal 8.klass; 4.tunni ajal 7. ja 9.klassid.

Uuringu koolipoolne kontaktisik on Kristina Pikas.