Alanud on tervisekuu!

1.nädalal (4.-8.aprill) keskendume tervislikule ajaveetmisele ja puhkusele vahetundides. Koridorides on mängimiseks erinevad meeskonna- ja lauamängud. Taaselustame malemängu traditsiooni. Algklassides toimuvad aulas aktiivsed vahetunnid. Nädala jooksul viiakse läbi kaks küsitlust, mis uurivad meie õpilaste tervislikke eluviise ja toimetulekut õppimisega.

2.nädalal (11.-14.aprill) on fookuses füüsiline tervis ja esmaabi andmine. Kõikidele klassidele toimuvad tervisetunnid. 1.-5.klassidele viib tervise- ja esmaabitunni läbi kooliõde, 6.-7.klasside esmaabitundide läbiviijaks on Eesti Punase Risti Jõgevamaa Selts. Vanemate klasside õpilastel seisab ees kohtumine meie kooli vilistlastega, kes õpivad Tartu Tervishoiukõrgkoolis.

3.nädalal (18.-22.aprill) arutleme ja testime teadmisi turvalise ja tervisliku koolikeskkonna teemadel. Nädal lõpeb öise terviseretkega, kus kogume samme enda tervise heaks ning 102-aastase sünnipäevalise, Avinurme kooli, auks!