9.klass viibis koolivälisel õppepäeval Rakveres. Õppepäeva esimeses osas osaleti Eesti Politseimuuseumi haridusprogrammis, mille raames tutvuti muuseumi erinevate võimalustega ning osaleti praktilistes tegevustes. Õppepäeva teises osas toimusid aktiivsed tegevused Rakvere Bowlingus.