Emakeelenädala tegevusi viivad läbi ja koordineerivad meie kooli emakeeleõpetajad.

1.-4.klassi õpilased loevad emakeelenädalal kauneid emakeelseid luuletusi ja muinasjutte, lahendavad keelealaseid nuputamisülesandeid, kirjutavad ühiselt etteütlust ja selgitavad välja nii parima õigekirjatundja kui ka kauneima käekirja. Kooli 100.aastapäeva ja emakeelenädala raames kohtuvad 1.-4.klassi õpilased  meie kooli endise emakeeleõpetaja Elle- Vaike Kiigega. Kohtumine leiab aset kooli aulas, 11.märtsil, 4.tunni ajal.  

5.-12.klassides kirjutatakse emakeelenädalal etteütlust ja selgitatakse välja iga klassi parim õigekirjatundja.