Eesti kirjanduse päev

30.jaanuaril tähistasime koostöös Avinurme haruraamatukoguga Eesti kirjanduse päeva. 5., 6., 7., 8. ja 9.klassi õpilastele toimusid temaatilised eesti keele ja kirjanduse tunnid raamatukogus. Päeva avas raamatukogu juhataja Heli Nigul, kes kõneles Eesti kirjanduse päeva tähtsusest. Kuulati viisistatud eesti luulet. Luuletus "Eesti muld ja eesti süda" kõlas ansambli Ruja esituses. Loeti Ott Arderi luuletusi ning kuulati ansambli Ruja muusikat Ott Arderi tekstidele. Kooliraadiost kõlas 25.peatükk Andrus Kivirähki raamatust "Sirli, Siim ja saladused". 

Liikumispäev- KOGUME SAMME!

Liikumistiim esitas kogu kooliperele väljakutse kehalise aktiivsuse suurendamiseks ning oma tervise ja heaolu edendamiseks. Kõiki õpilasi ja koolitöötajaid kutsuti üles liikuma 15.veebruari koolipäeva jooksul võimalikult palju. Eesmärgiks oli alates kooli tulekust kuni kojuminekuni planeerida oma tegevused võimalikult liikuvalt ning koguda samme. Kasutada võis mistahes sammulugemise äppi. Koolimajast väljudes tuli oma sammud välisukse kõrval asuvasse tabelisse kirja panna.

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus osalemine

Piirkondlikul emakeeleolümpiaadil osalesid 11.klassi õpilane Markus Kaljumäe ja 12.klassi õpilane Raiko Villers. Olümpiaadi põhiteema oli "Keelemuutused" ning ülesandevoor toimus Moodle keskkonnas 31.jaanuaril. Ülesannete lahendamiseks oli õpilastel aega  1 tund ja 15 minutit. Tänu- ja kiidusõnad olümpiaadil osalenud õpilastele ja juhendajale õpetaja Saale Kivile. 

Turvalise interneti päev 2023

7.veebruaril tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva ning kogu nädal (kuni 10.veebruarini) on meediapädevusnädal. Oleme taas kord turvalise interneti päeva Eesti kaardil ning korraldame koolis teavitusüritusi, mis annavad vajalikke teadmisi-oskusi digimaailmas turvalisemaks käitumiseks. Selle aasta teemaks on andmed, andmete kaitse. Turvalise interneti päeval ja nädala jooksul toimuvad temaatilised infotunnid ja ülesannete lahendamised.

Matemaatika piirkondlik olümpiaad

1.veebruaril toimusid Palamuse Gümnaasiumis ja Jõgevamaa Gümnaasiumis piirkondlikud matemaatika olümpiaadid. Põhikooli III kooliastme olümpiaadil osalesid Mikk Renser (8.kl), Juss Kask (9.kl) ja Anni-Mari Rosar (9.kl) ning gümnaasiumiastme olümpiaadil Kahro Oja (10.kl). Kõik osalenud õpilased olid väga tublid ülesannete lahendajad ja said olümpiaadil osalemisest hea kogemuse. Kiidu- ja tänusõnad kõikidele osalejatele ja matemaatikaõpetajatele Alli Kaaramale ja Riina Bergmannile! 

Kooliolümpiamängude ettevalmistus algab!

Liikumistiimi eestvõttel ja koostöös kooliperega avati 25.jaanuaril ametlikult kooliolümpia aasta meie koolis. Liikumistiim tutvustas oma mõtteid seoses liikumisaasta, Liikuma Kutsuva Kooli ja Avinurme Gümnaasiumi I olümpiamängudega.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi viib läbi Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi, TÜ teaduskooli , Harno ning kohalike maakonna/linna haridusosakondadega ja HTMi rahalisel toel. Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2022/2023. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad III ja IV kooliastmes läbi kahes voorus. II kooliastmes olümpiaadil II vooru ei toimu. Olümpiaad erinevatele kooliastmetele toimus 19. ja 20. jaanuaril 2023.a.

Õpetajate koostööpäev

Kohtusime õpetajatega koolimaja aulas 3.jaanuaril, et koostöös arutleda ja teha plaane õuesõppe ja liikumisalaste tegevustega seoses.

Tehnoloogia kursuse lõpetamine

Traditsiooniliselt lõppes gümnaasiumi valikaine tehnoloogia kursus õpilaste kursusetööde esitlemise ja kaitsmisega. 11.klassi õpilaste projektitööde materjaliks oli valdavalt puit. Valmistatud oli jalgadel lillepott terrassile, puidust ripptool, kunstitarvete kohver, lillepotialus, esikukapp, riiulid nii igapäevaesemete kui trofeede jaoks, saunakell, praktilised tarvikud meriseapuuri.  Valminud töid demonstreeriti kohapeal. Kaitsmise käigus anti ülevaade töö eesmärgist, protsessist ning analüüsiti enesearengut ja lõpptulemust.