Õpilasvõistluse "Teaduslahing 2017" eelvoor

26 Jaan 2017 13:14
26. jaanuaril 2017.aastal toimus Toila gümnaasiumis riikliku õpilasvõistluse "Teaduslahing 2017" eelvoor. Meie koolist osales võistlusel kaks kolmeliikmelist võistkonda. Esimesse võistkonda kuulusid Daniel Hinno (9.kl), Silver Kuusk (9.kl) ja Kersti Kask (8.kl) ning teise võistkonda Kevin Vaher (7.kl), Agneta Kaldma (7.kl) ja Kaspar Karo (9.kl). Võistlusülesanded olid seotud loodusteadustega ning ei olnud traditsioonilised tunniülesanded. Võistlejatel oli vaja lahendada 5 ülesannet erinevatest valdkondadest, milleks olid loodus, tehnika, majandus ja keemia. Meie võistkonnad esinesid tublilt. Saavutati 5. ja 7. koht. 
(Daniel Hinno, võistlusel osaleja)
Kiidu- ja tänusõnad kõikidele võistlusel osalejatele ning nende juhendajatele õpetaja Mare Allikale ja õpetaja Alli Kaaramale.