Euroscola programm on mõeldud gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste 16-19-aastastele õpilastele. Avinurme Gümnaasiumi 10.-12.klasside õpilased ning 16-aastased 9.klassi õpilased osalevad õpetajate Maive Tooming ja Alli Kaarama eestvõttel Euroscola programmis. Esmalt tuli õpilastel osa võtta videokonkursist "Mida teha plastpakendiga?". Euroopa Parlamendi Eesti büroo valis konkursile saadetud videode alusel välja 11 parimat kooli, mille noored saavad sõita Euroscola päevale Strasbourgi. Parimate koolide seas oli ka Avinurme Gümnaasium ning märtsis 2020 sõidavad õpilased Strasbourgi, et läbi mängida üks päev Euroopa Parlamendi istungitesaalis. 

Avinurme Gümnaasiumi võiduvideo -  https://www.youtube.com/watch?v=9Oq_AeszmeI&list=PLhjxc8KPTGmfJLdw4Ul1KR-wDLaOR5D2T&index=11&t=0s