Avinurme Gümnaasiumi 6. ja 7.klassi õpilased võtavad õppeaasta jooksul osa MYSTERY HANGOUT´idest. Õpilased kohtuvad Skype vahendusel erinevate riikide õpilastega. Igal kohtumisel osaleb kaks kooli- meie kool ja ühe teise riigi kool. Kohtumise alguses ei tea kummagi riigi lapsed,kus partnerriigi õpilased asuvad. Õpilastel tuleb jah-ei küsimusi küsides asukoht välja selgitada. Näiteks: “Kas te olete Euroopas?”, “Kas teie riik on suurem kui Saksamaa?, “Kas teil on president?”. Iisraeli lapsed küsisid näiteks: “Kas te olete mere ääres?”, "Kas teil on ristiusk?". Tänu kohtumistele areneb õpilaste inglise keele oskus, paranevad geograafiaalased teadmised ja avardub ka õpilaste maailmapilt.