11.septembril toimus Avinurme Gümnaasiumis MUSTVEE VALLA KOOLIDE 8.-9.KL ÕPILASTE KARJÄÄRIPÄEV teemal "Mina ise olen oma elu juht!"
Karjääripäeva eesmärkideks oli: teadlikkuse suurendamine õpilase enda rollist oma õpitee ja karjääri kujundamisel; 
                   põhikooli lõpetajate toetamine ja innustamine edasise õpitee planeerimisel; 
                   Mustvee valla koolide 8.-9.kl õpilaste koostöise tegutsemise propageerimine;   
                   Mustvee valla koolide koostöö parendamine. 
 
Päeva esimeses osas toimusid karjäärialaste teemade ja karjääriinfo töötoad, mida viisid läbi Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialistid, karjäärinõustajad ja Avinurme Gümnaasiumi meeskond.  
Õpilased osalesid kuues töötoas, kus erinevatest aspektidest käsitleti karjääri, motivatsiooni, elukutsete ja ettevõtlikkuse teemasid. Peale lõunasööki tulid õpilastega kohtuma kolm Avinurme Gümnaasiumi vilistlast, kellel igaühel oli noortele rääkida oma õpi- ja kogemuslugu. Noortega kohtusid Henn Uuetoa, Karl Kask ja Karit Tuusula- Mölder. Igal külalisel oli noortele oma sõnum elu juhtimise ja eesmärkide poole liikumise osas. 
Õpilaste tagasiside karjääripäevale näitas, et töötoad olid toredad ja hästi organiseeritud. Osalejad märkisid ära, et said uusi teadmisi ja töötubade juhendajad olid ägedad. Korraldajad said ka ettepanekuid, kuidas edaspidi veel paremini nimetatud sihtgrupile tegevusi korraldada.