5.septembril 2023 osalesid 7.klassi õpilased Peipsi Koostöö Keskuse keskkonnaharidusprojekti raames õuesõppeprogrammis "Peipsi järvest Narva jõeni - veekogude tervisest ja hüvedest". Programm toimus EL Eesti välispiiri programmi projekti NarBaltAware raames. Õpilaste õppepäev möödus Vasknarva piirkonnas, Smolnitsa maastikukaitsealal. Teemadest käsitleti Peipsi järve- Narva jõe vesikonda- elurikkust, keskkonnaprobleeme ja võimalikke lahendusi. Õppepäeval näidati õpilastele, kuidas määrata Vee pH-d, hapniku sisaldust ja elektrijuhtivust. Arutleti Eesti vete seisundite üle ning tutvustati olulisemaid fakte meie piiriveekogude kohta. Noored said  teada, et meie pinnaveekogumitest on ligi 53% heas koondseisundis, ülejäänud kesises ja halvas seisundis ning väga heas koondseisundis veekogumid puuduvad. Õppepäev oli praktiline- võeti veeproove, mängiti bingot kaldaala taimestiku ja loomastiku kohta, õpiti tundma Peipsi rannal kasvavaid kaitsealuseid liike ning jalutati piki Vasknarva peatänavat ordulinnuse varemeteni. Õppeprogrammis juhendasid õpilasi Eeva Kirsipuu -Vadi ja Ingrid Kuligina. Oleme tänulikud Peipsi Koostöö Keskusele, kes korraldas hariva õppeprogrammi, läbi mille said meie kooli 7.klassi õpilased täiendada oma keskkonnaalaseid teadmisi.