9. klass osales KIK projekti raames Iisaku Looduskeskuses õppeprogrammis "Eestimaa ohtlik loodus."

Esimese osana programmist kuulati slaidide taustal loengut erinevate metsloomade, putukate ning taimede ohtlikkusest. Loengu kõrvale täideti ühiselt ka temaatilist töölehte, mille igaüks koju kaasa sai. Pärast loengut suunduti ühiselt metsa, et ohtlikud ja mitteohtlikud taimed üle vaadata. Lisana külastati Iisaku vaatetorni ning saadi ülevaade, mida võib selle tipust erinevate ilmakaarte suunal märgata.