8.juuni projektipäev oli koolikotivaba päev, kus toimusid kõikidele vanuseastmetele päeva jooksul kolm tegevust/ õpituba. 1. ja 2.klass alustasid päeva koos õpetaja Daisi ja õpetaja Triinuga laululaval, seejärel suundusid oma klassidesse õppeaastat kokku võtma ning lõpetasid päeva kultuurikeskuses näiteringi etendust vaadates. 3. ja 4.klass suundusid koos õpetaja Elle ja õpetaja Kaieliga õppekäigule tuletõrjedepoosse, seejärel toimetasid töötubades oma klassiruumides ning lõpetasid päeva kultuurikeskuses näiteringi etendust vaadates. 5. ja 6.klass toimetasid päeva esimeses pooles erinevates töötubades, mida korraldasid õpetajad Alli, Liina, Ülle ja Riina ning lõpetasid päeva koos nooremate koolikaaslastega kultuurikeskuses näiteringi etendust vaadates. Näiteringi koosseisu kuulus enamik 6.klassi õpilastest. 7. ja 8.klass alustas päeva õpetaja Mari-Liisi ja huvijuht Toomase töötoas, seejärel suundusid nad aulasse osalemaks õppejuht Kristina eestvedamisel õppeaasta analüüsis ning päeva lõpetas õpilaselt-õpilasele tagasiside Erasmus+ programmides osalemisest. 10 ja 11.klass alustasid päeva liikumisega õues õpetajate Heli ja Katrini eestvedamisel, seejärel andsid oma panuse õppeaasta analüüsi, mida koordineeris õppejuht Kristina ning päeva lõpus osaleti õpilaselt-õpilasele tagasisides Erasmus+ programmide osas. Tagasisidet andsid 10.klassi Hendrik, Triinu, Kahro ja Raimond ning 11.klassist Liidia.