Aeg: 2.- 8.07. 2022
Koht: Assoorid, Portugal
Osalejad: Janne Juuse ja Maive Tooming
Koolitaja: New Teaching Resourses
 
Meie õuesõppealane õpirändekoolitus toimus Assooride saarestiku suurimal saarel Sao Miguelil. Koolituse eesmärk oli näidata kuidas on võimalik kaasata õppetöösse kohalikku keskkonda, pöörata tähelepanu kliimamuutustele ja nende mõjudele, laiendada osalejate kultuuriteadlikkust ning kuidas ühildada keskkonnakaitset ja kehalist aktiivsust.

1
Koolitus oli jagatud kahte ossa: õppereisid ja neid toetavad loengud-vestlused, mis andsid ülevaate võimalikest pedagoogilistest strateegiatest, näpunäidetest ja üldistest teoreetilistest teadmistest, mis kinnitavad mitteformaalse õppimise tähtsust nii ainealaste kui ka üldpädevuste kujundamisel ja arendamisel. Koolitajad olid suurte teadmiste ja kogemustega õuesõppeentusiastid. Tutvusime kohaliku Bioescola projektiga, mille märksõnadeks on elurikkuse tagamine, ringmajandus, kohalik kultuuripärand, kodanike kaasamine ja rohejuhtimine. 

2
Õppereisidel külastasime Sao Migueli saare imekauneid kohti, matkasime vulkaanilistel maastikel, tutvusime kohaliku elu-oluga, sõime traditsioonilist kohalikku toitu ja saime teada piirkonna ajaloost. Oli kogu saart katvate hortensiate õitseaeg. Lopsakale taimestikule vaatamata on siinne piirkond suurepärane õppevahend inimmõju hindamiseks loodusele. 

3
Erasmus+ õpirännete lahutamatuks osaks on ka teadmiste-kogemuste vahetamine teiste Euroopa koolide õpetajatega. Koos adusime, et meie mured ja rõõmud on sageli äravahetamiseni sarnased. 
4

5