Aeg: 21.-27.05. 2023
Koht: Reykjavík, Island
Osaleja: Alli Kaarama ja Maria Kruup


Meie õuesõppe koolitusel osales 50 inimest 10 riigist (Saksamaa, Austria, Poola, Kreeka, Norra, Hispaania, Tšehhi, Sloveenia, Horvaatia ja Eesti). Koolituse koordinaatoriks oli Ignacio Quesada.

1
Koolituse eesmärkideks oli õppida viibima iga ilmaga palju looduses. Kasutada kooli ümbritsevat keskkonda liikumiseks ja praktilisteks tegevusteks selliselt, et saaks tegevusi integreerida õppetöösse,  säilitades seejuures tegemise rõõmu ning seeläbi tõsta teadlikkust keskkonna-alaste küsimuste osas. Tutvuda Islandi haridussüsteemiga üldiselt ning koolitusel osalejate keelelise ja kultuurilise pädevuse parendamine. 

3

Islandit külastades tuleb meeles pidada teatud-tuntud fakti, et pole halba ilma, vaid on halb riietus. Võib öelda, et islandlaste rõõmus ning filosoofiaks kujunenud muretu ja rahulik ellusuhtumine on looduse usku. Seitsme päeva vältel, meie fantastilise giidi Erla Ruth H.`i juhendamise, said külastatud mitmed põnevad Islandi paigad ning vaatamisväärsused. Erla oma positiivse suhtumise,  mitmekesiste sügavate teadmistega ning armastusega Islandi vastu jätis kustutamatu mulje. Ei olnud kohta, kus temal polnud rääkida lugu või legendi Islandi kohta!

koolis

Islandi haridussüsteemi tutvustas meile Helmut Hinrichsen, kes töötab kohalikus koolis õpetajana. Samuti saime külastada reaalkallakuga kooli Menntaskólinn í Reykjavík, kus saime näha hästi varustatud õppeklasse ning tutvuda õppemetoodikaga. Seal ka jagati teiste koolide pedagoogide õppetöö häid tavasid.
Videoloengutes tutvustati „metsakoole“ ja räägiti skautide õppemetoodika positiivsest mõjust lapse arengule. Noored on õnnelikumad ja tervemad, kui neil on regulaarne võimalus õues viibida ja ammutada teadmisi asju praktiliselt läbi tehes. Õppetöö aluseks on püüd hoida vaimset tervist ja heaolu, olles ühenduses loodusega, seega muutes õppekavaga seotud õuesõpe oma praktika tavapäraseks osaks, tagame noorte positiivse intellektuaalse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu. 
Oli väga inspireeriv koolitusreis!
grupp