Noorte digipädevuse teemalisel arutelul osales 10 noort (7 õpilast 8. klassist ja 3 õpilast 9. klassist). Vaadeldi varem Eesti õpilaste seas läbiviidud digipädevuse küsitluste tulemusi, võrreldi neid maailma tulemustega ning arutleti erinevatel digiteemadel.