Lahtiste uste nädalal olid kõik lapsevanemad oodatud endale sobival ajal oma lapse/ laste tunde külastama ja aineõpetajatega vestlema. Nädala jooksul külastas kooli 16 lapsevanemat, kes käisid kokku 35 ainetunnis ja vestlesid koolitöötajatega. Ainetunde külastati 1., 2., 3., 4. ja 6.klassides. 

Tavapäraselt said lahtiste uste nädalal meie kooliga tutvumas käia ka naaberkoolide õpilased, kes on huvitatud õpingute jätkamisest meie koolis. Sel korral oli huvilisi Laekvere ja Mustvee koolide 9.klassidest. Õpilaste jaoks algas koolipäev tutvumisringiga koolimajas. Ringkäiku juhtis huvijuht, kes näitas koolimaja kõiki hooneid ning tutvustas õppimisvõimalusi. Tutvumisringkäigule järgnevalt koguneti aulasse, kus õppejuht tutvustas õppimise sisulist poolt. Õpilased said ülevaate gümnaasiumiõppe eripärast, valikainetest, kursuste süsteemist, vaba aja veetmise ja õppe võimalustest ning ettekujutuse kooli arengusuundadest. Päeva järgnevas osas said õpilased osaleda ainetundides vastavalt oma valikule, kas koos 9.klassiga või koos 10.klassiga. Soovi korral sai süüa lõunasööki koos meie kooli õpilastega ning veeta kogu koolipäeva kuni busside väljumiseni koolimajas. Taoline koolipäev on saanud traditsiooniks, sest võimaldab õpilastel saada osa ehedast koolielust ja lihtsustab koolivaliku otsustamist. 

Esmakordselt korraldati 21.märtsi õhtul liikumistiimi eestvõttel lapsevanemate klassiõhtu. Õhtu jooksul arutleti 12-liikmelises grupis Liikuma Kutsuva Kooli teemadel ning toimusid aktiivsed tegevused. Esimesel korral oli osavõtt vähene, kuid saame aru, et iga uus üritus või tegevus vajab rohkem reklaami ja sissetöötamist. Järgmise lastevanemate klassiõhtu planeerime maikuusse.