Üleriigiline 28.KÄNGURU võistlusmäng toimub koolis kohapeal neljapäeval, 16.märtsil. Õpilased osalevad võistlusel korraga kuues vanuserühmas ning igal osavõtjal on ülesannete lahendamiseks aega 1 tund ja 15 minutit. Ülesannete lahendamise aeg on 9.00- 10.15. Meie koolist osaleb võistlusel 23 õpilast. Ülesanded avalikustatakse võistlusmängu kodulehel 1.mail.