Karjäärinõustamine toimub 29. ja 30.märtsil koostöös Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakonnaga. Õpilasi nõustab karjäärinõustaja Margit Alliksaar. Koolipoolne nõustamise koordinaator on Kristina Pikas.

29.märtsi päevakava

1.-2.tund (8.25- 9.10, 9.20- 10.05) - 12.klassi grupinõustamine: haridustee jätkamise ja töötamise võimalused peale gümnaasiumi lõpetamist, isikliku karjääri kujundamine, inviduaalse nõustamise kokkulepped.

3.-4.tund (10.15- 11.00, 11.20- 12.05) - 8.klassi grupinõustamine: "Ole oma maailma meister"- karjäärikompass, huvid ja elukutsevalik, tugevused, võimed, oskused.

5.-6.tund (12.15-13.00, 13.20- 14.05) - 9.klassi grupinõustamine: "Ole oma maailma meister"- karjäärikompass, huvid ja elukutsevalik, tugevused, võimed, oskused; individuaalse nõustamise kokkulepped.  

 

30.märtsi päevakava

1.-2.tund (8.25- 9.10, 9.20- 10.05) - 11.klassi grupinõustamine: karjääri kujundamine, muutused, hoiakud ja valikud karjääriteel; ettevõtlus kui karjäärivalik.

Alates 3.tunnist kuni 6.tunni lõpuni (10.15-st kuni 14.00-ni) toimuvad individuaalsed karjäärinõustamised soovijatele 9. ja 12.klassist vastavalt kokkulepetele 29.märtsil. Individuaalse nõustamise kestus on 30- 45 minutit. Juhul kui individuaalse nõustamise soovijaid on rohkelt ning ka 8. ja 11.klassidest, siis jätkame nõustamistega aprillis ning lepime selleks 30.aprillil sobiva aja kokku.