Liikumistiimi eestvõttel ja koostöös kooliperega avati 25.jaanuaril ametlikult kooliolümpia aasta meie koolis. Liikumistiim tutvustas oma mõtteid seoses liikumisaasta, Liikuma Kutsuva Kooli ja Avinurme Gümnaasiumi I olümpiamängudega.

Kooliolümpiamängude puhul on väga suur tähtsus spordivõistlustele eelneval olümpiaharidusperioodil. Klasside vahel loositi Aafrika riigid, mida esindatakse olümpial. Veebruaris ja märtsis tegelevad õpilased erinevates ainetundides loositud riikide uurimisega ning märtsi lõpuks koostatakse iga riigi kohta informatiivsed plakatid, kus tutvustatakse seda riiki läbi erinevate valdkondade. Olümpiamängude nädal on planeeritud maikuusse. Olümpia-aastat ilmestavad kohtumised sportlastega ning lisaks ka inimestega, kes on elanud, töötanud, õppinud või seotud muul moel Aafrikaga. 

Miks valisime olümpiariikideks just Aafrika riigid? Meie eesmärgiks on tutvustada Aafrika riike ja traditsioone, keskendudes sealjuures kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja kestliku arengu eesmärkidele, kliimakriisile, laste õigustele ja spordile kui erinevate rahvaste ühendajale. Seome olümpiamängud maailmaharidusega ning lõimime maailmahariduslikke tegevusi ainetundidesse ja koolisisestesse üritustesse.

Meie kooliolümpiamängude korraldamise toetamiseks on kooli liikumistiimi poolt koostatud projekt maailmahariduse nädal "Sport ühendab", mis on esitatud MTÜ Mondo-le. 

tabel