Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi viib läbi Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi, TÜ teaduskooli , Harno ning kohalike maakonna/linna haridusosakondadega ja HTMi rahalisel toel. Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2022/2023. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad III ja IV kooliastmes läbi kahes voorus. II kooliastmes olümpiaadil II vooru ei toimu. Olümpiaad erinevatele kooliastmetele toimus 19. ja 20. jaanuaril 2023.a.

II kooliastme olümpiaadil osales viisteist õpilast 6.klassist. Olümpiaadi ülesandeid lahendasid õpilased elektrooniliselt. Õpilastel oli ülesannete lahendamiseks aega 45 minutit. Õpilaste tulemused maakondlikus arvestuses olid väga head: Emma Marie Tooming saavutas 1.koha, Rosalie Karro 2.koha ja Marta Mesi 3.koha. 

III kooliastme olümpiaadi I voorus osalesid individuaalselt kõik 9.klassi õpilased ja üks 8.klassi õpilane. I voorus oli olümpiaaditöö kirjutamiseks  õpilastel aega 45 minutit. Õpilaste tulemused maakondlikus arvestuses olid väga head: August Karro (9.kl) saavutas 1.koha, Siim Tooming (8.kl) saavutas 2.koha, Maria Adele Liiv (9.kl) saavutas 3.koha, Maarius Lavrenov (9.kl) 4.koha, Anni-Mari Rosar (9.kl) 5.koha ja Janek Matsi (9.kl) 6.koha. August Karro tagas väga hea tulemusega edasipääsu olümpiaadi II vooru, mis toimub 3.märtsil Tartus.  

Olümpiaadi gümnaasiumiastme I voorus osales individuaalselt kolm 12.klassi õpilast. I voorus oli olümpiaaditöö kirjutamiseks gümnaasiumiõpilastel aega 60 minutit. Õpilaste tulemused maakondlikus arvestuses olid igati edukad: Raiko Villers saavutas 1.koha, Mattias Madisson 3.koha ning Sander Tooming 6.koha. Raiko Villers tagas väga hea tulemusega edasipääsu olümpiaadi II vooru, mis toimub 3.märtsil Tartus. 

Õpilaste ettevalmistamisega olümpiaadiks ja olümpiaadi korraldusliku poolega koolis tegeles ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Maive Tooming.

Kiidu- ja tänusõnad õpetajale ja kõikidele olümpiaadil osalenud õpilastele!