Ajavahemikul 01.-08.02.2023 osalevad meie kooli 8.-11.klasside õpilased rahvusvahelise projekti ySKILLS ("Noorte digioskused") uuringu 3.etapis. Uuringu esimene etapp toimus 2021.aastal. 

ySKILLS on 4-aastane rahvusvaheline projekt, mida rahastab Euroopa Liidu programm Horisont 2020. Uuringu eesmärgiks on teha kindlaks, milliseid digioskusi tänapäeva lapsed ja noored vajavad, et käituda veebis turvaliselt ja saada kasu internetis leiduvatest võimalustest.

Andmeid kogutakse veebipõhise ankeetküsitluse ja tulemustesti täitmise teel. Iga klass osaleb uuringus ühe oma klassi ainetunni ajal. Kõik uuringus kogutud andmed on anonüümsed ning neid pole võimalik vastaja isikuga kokku viia. Ekooli vahendusel on õpilastele ja vanematele eelnevalt saadetud teabelehed, kus on täpselt selgitatud ja kirjeldatud uuringuga seonduvat.

Kui lapsevanemal või õpilasel on uuringu kohta täiendavaid küsimusi või kommentaare, palume ühendust võtta ySKILLS’i uuringu TÜ koordinaatori Mari-Liis Tikerperiga aadressil: mari-liis.tikerperi@ut.ee.