Sel õppeaastal osalesid meie kooli gümnasistid ka lingvistikaolümpiaadil, mis toimus 30.novembril Jõgevamaa Gümnaasiumis. Lingvistikaolümpiaadi eesmärgiks on propageerida keeleteadust (mida koolides eraldi õppeainena ei õpetata) ning võimaldada süvenemist maailma keelelisse mitmekesisusse. Olümpiaadil tuli lahendada  keeleülesandeid, mille eelduseks oli põhikooli grammatikaterminite tundmine. Meie koolist osalesid olümpiaadil kaks õpilast, kes saavutasid järgmised kohad 11.-12.klasside arvestuses: Markus Kaljumäe (11.kl) - 2.koht; Raiko Villers (12.kl) - 4.koht. Kiidu- ja tänusõnad õpilastele ja nende juhendajale õpetaja Saale Kivile!