Sellel õppeaastal toimus põhikooli bioloogiaolümpiaadi koolivoor koostöös Tartu Ülikooli Teaduskooliga. Õpilased sooritasid olümpiaadiülesandeid Teaduskooli viktoriinide keskkonnas. Ülesannete lahendamiseks oli aega 45 minutit. Olümpiaadi koolivoorus osales 4 õpilast 8.klassist ja 4 õpilast 9.klassist. Koolipoolne olümpiaadi koolivooru koordinaator oli bioloogia õpetaja Mare Allikas.