Üheks Euroopa Parlamendi tuntuimaks noorteprogrammiks on Euroscola programm, mille raames on igal aastal ligi kahekümnel Eesti kooligrupil olnud võimalus külastada Euroopa Parlamenti Strasbourgis ning osaleda sealses istungisaalis toimuval Euroopa eri piirkondade noori kaasaval üritusel. Kahjuks ei olnud Covid-19 pandeemiast tingitud piirangute tõttu Euroscola läbiviimine Strasbourgis 2020. aasta märtsist kuni 2022. aasta suveni võimalik. 

Õnneks on nüüdseks olukord piisavalt muutunud ning 2022. aasta sügisel algasid taas täiemahulised Euroscola üritused Strasbourgis! Sel sügisel toimub viis Euroscola üritust ning igaühest neist võtab osa ka üks Eestist pärit grupp. Meie kooli õpilased on varasemalt edukalt osalenud Euroscola programmis ning õpilased sõidavad Strasbourgi külastama Euroopa Parlamenti 25.novembril.