21.oktoobril lõppes 10.klassi õpilastel nende esimene kursus gümnaasiumiastmes õppides ning sel puhul algas koolipäev traditsioonilise gümnaasiumiastme matriklihommikuga. Pärast koolijuhi sõnavõttu tuli õpilastel esmalt oma teadmisi näidata matriklihommiku tunnikontrollis, milles oli küsimusi nii gümnaasiumi õppekava kui ka kooli igapäevaelu osas. Seekordses tunnikontrollis pidid 10.klassi õpilased kaotusega alla andma 11.klassile. Ürituse teine osa hõlmas gümnaasiumi õpinguraamatute kätteandmist vastsetele gümnasistidele.