10. oktoobril osales 6. klass KIK projekti raames Iisaku Looduskeskuse programmis "Aktiivõpe mullaga". Tegeleti mulla tekke, koostise ja tähtsuse tundmaõppimisega.