Avinurme Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub 28.septembril 2022.aastal algusega kell 18.00 kooli aulas.

Päevakorras:

1. Tagasivaade eelmisele õppeaastale ja plaanid uueks õppeaastaks.

2. Hoolekogu esinaise sõnavõtt. Gümnaasiumiastme lapsevanemate esindaja valimine hoolekogusse.

Ootame aktiivset osavõttu!

AG juhtkond

 

PS! Klasside lastevanemate koosolekud toimuvad peale üldkoosolekut kokkuleppel klassijuhatajaga.