Avinurme Gümnaasiumi 2.-9.klassidesse sisseastumiseks võetakse suveperioodil vastu avaldusi ja dokumente pärast eelneva klassi lõpetamist. Avaldusi ja dokumente saab edastada kooli kantseleis kohapeal juunis ja augustis või kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee kuni 31.augustini 2023. Planeerides lapse koolivahetust suvekuudel, soovitame dokumendid esitada siiski enne 31.augustit (nt hiljemalt 15.augustil 2023), et kool saaks õigeaegselt tellida õpilasele vajaliku õppekirjanduse.

11.ja 12.klassi võetakse õpilasi vastu õppekava sobivusel. Nimetatud klassidesse sisseastujatel palume ühendust võtta õppejuhiga.  

2.-9.klassi sisseastumiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus - LINK 

2) sisseastuja isikutunnistuse (sünnitunnistus, pass või ID-kaart) koopia

3) eelmise klassi klassitunnistuse koopia

4) väljavõte õpilasraamatust

5) 1 foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile)

Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaart, mille väljastab eelmise kooli kooliõde või perearst.  

 

Lisaküsimused ja info seoses kooli sisseastumisega: 

tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)