16.mail osalevad meie kooli 7.-10.klasside õpilased rahvusvahelise projekti ySKILLS ("Noorte digioskused") uuringus, mis algas 2021.aastal. Uuringu eesmärgiks on teha kindlaks, milliseid digioskusi tänapäeva lapsed ja noored vajavad, et käituda veebis turvaliselt ja saada kasu internetis leiduvatest võimalustest.  

Andmeid kogutakse veebipõhise ankeetküsitluse ja tulemustesti täitmise teel koolitundide ajal.  Iga klass täidab küsitlust arvutiklassis ühe koolitunni raames, mille täpne aeg on edastatud Ekooli vahendusel. Kõik uuringus kogutud andmed on anonüümsed ning neid pole võimalik vastaja isikuga kokku viia. Kõikidele lapsevanematele ja õpilastele on saadetud teabelehed, kus on täpselt selgitatud ja kirjeldatud uuringuga seonduvat. (Teabelehed saadetud Ekoolis vestluse alt infokirja manusena.) 

16.mail juhatab uuringu läbiviimist koolimajas kohapeal ySKILLS’i uuringu TÜ koordinaator Mari-Liis Tikerperi. Mari-Liis Tikerperi annab päeva lõpul, 7.tunni ajal, aulas ülevaate uuringu esimese etapi tulemustest.