8.veebruaril toimus üleriigiline turvalise interneti päev. Päeva fookuses oli märkamine ja hoolimine ning Eesti koolides korraldati üle saja temaatilise ürituse.  Traditsiooniliselt tähistasime turvalise interneti päeva ka meie koolis. Sel aastal innustati koole projekti meeskonna poolt väljatöötatud õppematerjalide alusel läbi viima infotunde "Kuidas kaitsta ennast ja teisi internetis". Meie koolis toimusid teabetunnid 3.-8.klassi õpilastele inimeseõpetuse õpetaja ja informaatika õpetaja eestvõttel. 3.-6.klassidele viisid teabetunnid läbi nende vanemad koolikaaslased 8.klassist - Jan Joonatan Tikerperi, August Karro, Maarius Lavrenov ja Robi Rooger. Tunni raames räägiti veebikiusamise või häiriva veebisisu märkamise ja teavitamise olulisusest ning turvalisest netikäitumisest. Õpetati kuidas teha ekraanipilti, võtta aktsepteeritavaid tõendeid ning kuhu ja kuidas abi saamiseks pöörduda. Tänu- ja kiidusõnad päeva eestvedavatale õpetajatele ja 8.klassi noormeestele, kes võtsid vastu väljakutse asuda sel päeval õpetaja rolli.