TUNNIPLAAN


ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1.

matemaatika

inglise keel

matemaatika

eesti keel

inglise keel

2.

inimeseõpetus

eesti keel

vene/saksa keel

ajalugu

matemaatika

3.

tööõpetus

majandusõpetus

loodusõpetus

matemaatika

loodusõpetus

4.

tööõpetus

ühiskonnaõpetus

inglise keel

loodusõpetus

eesti keel

5.

kirjandus

matemaatika

ajalugu

kirjandus

vene/saksa keel

6.

kehaline kasvatus

vene/saksa keel

kunstiõpetus

muusikaõpetus

kehaline kasvatus


PÄEVAPLAAN


ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

ÕPPETUNNID

HOMMIKUSÖÖK

LÕUNASÖÖK

OODE

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00- 11.20

14.00- 14.15

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00- 11.20

14.00- 14.15

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00- 11.20

14.00- 14.15

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00- 11.20

14.00- 14.15

8.25- 14.05

9.10- 9.20

11.00- 11.20

14.00- 14.15

LOGOPEED


ÕPIABI


HUVIALA- RINGID


TREENINGUD