Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:

14.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00

1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt kõikidesse klassidesse toimub kooli kantseleis. 

Avaldusi Avinurme Gümnaasiumi 10.klassi võetakse vastu pärast põhikooli lõpetamist kuni 13.augustini 2021. 

Palume tutvuda kooli kodulehel oleva infoga sisseastujale Avinurme Gümnaasiumisse.