Inimeseõpetuse piirkondlik olümpiaad toimus veebipõhiselt 13.mail 2021. Meie koolist osalesid e-olümpiaadil 8.klassi õpilased Mortimer Tooming ja Kristella Mirell Uiboaed. Mõlemad õpilased saavutasid väga hea tulemuse. Mortimer Tooming tagas punktisummaga 89 edasipääsu olümpiaadi vabariiklikku vooru, mis toimub 30.septembril 2021 Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis. Tänu- ja kiidusõnad olümpiaadil osalenud õpilastele!