KÄNGURU on maailmas tuntud matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel saavad osaleda õpilased kuues vanuserühmas 1.-12.klassini. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt ning võistlus toimub reeglina igal õppeaastal märtsis. Sellel õppeaastal toimus KÄNGURU distantsõppe tõttu e-võistlusena ning õpilased lahendasid ülesandeid Tartu Ülikooli testide keskkonnas Moodle. Erinevate vanuserühmade võistluspäevad olid ka kuupäevaliselt sel korral erinevad. 

Meie koolist osales võistlusel 20 õpilast. Kiidu- ja tänusõnad kõikidele osalejatele ja nende matemaatikaõpetajatele!