Hea lapsevanem!

Alates 17.maist 2021 lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele kõik õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. 

Õppetööd läbi viies arvestab kool üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Rakendame järgmisi ettevaatusabinõusid:

a) kaitsemaski kandmine on kohustuslik, v.a alla 12-aastastele lastele;

b) klassiruume tuulutatakse intensiivselt;

c) toimub korrapärane pindade desinfitseerimine;

d) vahetundides liikumine ja sööklas söömine toimub hajutatult;

e) kui ilm lubab, toimuvad kehalise kasvatuse ja muusika jm kõrge nakatumisriskiga tunnid ja vahetunnid õues;

f) võimalusel hajutame õpilaste paiknemist klassiruumis ja roteerime õpilaste asemel klassiruumide vahel õpetajaid;

h) ürituste korraldamine toimub ainult klassi või õpperühma kaupa;

i) ilma vältimatu vajaduseta kolmandaid isikuid sh lapsevanemaid koolihoonesse ei lubata. 

Seoses huvitegevuse- ja haridusega on alates 17.maist lubatud huviringide tegevust õues läbi viia kuni 25-inimeselises rühmas (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevusest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku 250 inimest. 

Alates 31.maist on siseruumides taas lubatud 10-liikmelises grupis rühmaviisiline treening, noorsootöö, huvitegevus- ja haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe. Arvestada tuleb ruumi 25-protsendilise täitumuse nõudega, korraga tohib tegevusest osa võtta kuni 100 inimest ning rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Grupipiirang ei kehti sama klassi õppuritele.  

Kõikidest muudatustest konkreetse klassi ja õpilase õppetöös alates 17.maist on teatatud lapsevanematele eKooli vahendusel personaalse teatena.


Küsimuste korral seoses õppetöö korraldusega alates 17.maist 2021 palume pöörduda koolijuhi või õppejuhi poole!
Lugupidamisega, AG juhtkond