10.-12.klasside inglise keele piirkondlik olümpiaad toimus 29.jaanuaril meie koolis kohapeal. Olümpiaadiülesanded olid koostatud Tartu Ülikooli poolt ning nende lahendamiseks oli õpilastel aega 60 minutit. Olümpiaadil osalesid 10.klassist Mikk Rästa ning 12.klassist Raiko Lille ja Kerttu Mölder. Õpilaste juhendajaks oli õpetaja Tiiu Palm. Kõik olümpiaadil osalenud õpilased näitasid häid teadmisi. Parima tulemus oli Mikk Rästal, kes saavutas 1.koha 10.klasside arvestuses. Tänu- ja kiidusõnad kõikidele osalejatele ja juhendajale!