Emakeele piirkondlik olümpiaad toimus sel õppeaastal e-olümpiaadina 26.jaanuaril. meie koolist osalesid olümpiaadil 7.klassist Janek Matsi, 8.klassist Mortimer Tooming, 10.klassist Raiko Villers, 11.klassist Kelli Kingu ja Loore Pärn ning 12.klassist Kersti Kask ja Kerttu Mölder. Põhikooli õpilaste juhendajaks oli õpetaja Margot Pärn ning gümnaasiumiastme õpilaste juhendajaks õpetaja Saale Kivi. Endast parima andsid kõik osalejad! Parimad tulemused saavutasid Raiko Villers (10.klasside arvestuses 2.koht) ning Kersti Kask (12.klasside arvestuses 1.koht). Kersti Kask on kutsutud emakeeleolümpiaadi lõppvooru. Tänu- ja kiidusõnad kõikidele osalejatele ja juhendajatele!