16. veebruaril tähistas Avinurme Gümnaasium vastlapäeva. Päev algas aulas, kus 1.-5. klassi õpilased laulsid vastlalaule ning said veidi teadmisi sellest, kuidas vanasti vastlapäeva tähistati.

Edasi jätkus päev õues, kus toimusid erinevad sportlikud võistlused. Võistluste tulemused olid järgmised (võistkond märgitud kapteni eesnime  järgi):

1.-5. kl.

Täpsusvise rõngasse

I Mihkel, II Kaspar T., III Miia, 4. Marten M., 5. Karel, 6. Rasmus J.

 

Teatekelgutamine

I Kaspar T., II Rasmus J., III Marten M., 4. Miia, 5. Mihkel, 6. Karel

 

„Rõngast läbi“ teatevõistlus

I Miia, II Kaspar T., III Mihkel, 4. Karel, 5. Rasmus J., 5. Marten M.

 

Pikim liug (individuaalne)

I Liisi, Rustam II Johannes P. III Emma, Margarita

 

6.-12. kl.

Teatevõistlus rõnga ja palliga

I Aigar II Katrin III Kenrih

 

Soome kelgu teatevõistlus

I Aigar II Martin III-4. Hannaleena III-4. Aleksander

 

Köievedu

I Raiko L. II Martin

Eriti tublid olid tüdrukud

 

„Visa hing“ suusad

I Aigar II Raiko L. III Hannaleena

 

Pikim liug (individuaalne)

I Kerttu II Ragmar  III Aleks 4. Hannaleena