Koolisisene matemaatikavõistlus NUPUTA toimus seal aastal kahel päeval. 10. novembril 9.-12.klassile ja 11.novembril 5.-8.klassile. Igast klassist oli 4 võistlejat ning loosiga moodustati segavõistkonnad nii, et igas võistkonnas oli igast klassist üks õpilane. Nuputamisülesandeid oli võistlusel 20. Nende seas oli nii loogikaülesandeid, ruumilise nägemise ülesandeid kui ka arvutamisülesandeid. Lahendamiseks oli aega 45 minutit. Kõik osalejad said nupukuse eest kuldse medali ning vanuseastmete võitjavõistkonnad ka väikese auhinna.